monasterio

Opinión

De monasterio en monasterio

A carón deste castelo,agarimadiñas todas,ou pola veiga ceibadascomo bandada de pombas,as retelladas troneirasabertas ó sol que as doura,alcóntrase as brancas casasda villa…