dicirlles

Aos irmáns arxentinos quero dicirlles: Aquí estamos nós!

Hai que recoñecer que a solidariedade amósase diante dos problemas e temos un moi grande aló nas beiras do Río da Prata. A enfermidade producida pola gripe porcina está facendo estragos na querida República Arxentina e por tanto tamén nos nosos milleiros de irmáns emigrados. Non teño que lembrar o moito que recibimos deles, en tempos escuros, porque en Galicia somos xente agradecida.

Hemeroteca