recibiu

Opinión

Dona Diáspora dóese do golpe que recibiu

A familia de dona Diáspora é moi ampla xa que as súas únicas fillas, América e Europa, teñen descendentes en todos os currunchos do mundo. A filla maior,…