diptico

Entre Barcelona e Montevideo, díptico emigrante

A recente proposta para a reforma da lei electoral enviada a Madrid foi acordada polos tres grupos da cámara autonómica. Comeza un novo camiño diante dos problemas da emigración. O feito é histórico xa que os parlamentarios deixaron fóra da axenda electoral aos emigrantes. A nosa diáspora está sendo considerada un “tema de nación” que terá o respecto que merece sexa quen sexa o que goberne.

Hemeroteca