Sociedade Galega de Arantei, Vilamarín e A Peroxa.