perda

12.Xosé Neira Vilas
Galicia
XOSé NEIRA VILAS, ESCRITOR GALEGO, ACABA DE PUBLICAR O LIBRO ‘SEMENTE GALEGA EN AMéRICA’

“A nosa emigración, como todas, é unha perda para o país de orixe e ganancia neta para o receptor”

América foi lugar de acollida de numerosos galegos emigrados que, gracias ao seu traballo e ao seu esforzo, contribuiron a mellorar as condicións de vida no estranxeiro. En memoria…