filla

Elba, unha nobre filla da emigración

Dona Diáspora non puido achegarse por Fisterra na compaña da súa vella amiga Elba María Calvo Peña xa que a moi activa filla da emigración recibiu o luns 28 de xaneiro unha súpeta chamada celestial. Quería ensinarlle un lugar máxico desde o cal, nos días solleiros, albíscase o porto de Bos Aires.

Unha filla da emigración chamada Elba

Dona Diáspora ten unha amiga en Bos Aires que coñeceu nos tempos do primeiro mandato do noiés Sánchez Millares no Centro Galego de Bos Aires. A amiga porteña é unha filla de galegos fondamente orgullosa e agradecida aos seus pais ourensáns que a educaron no amor a Galicia.

Hemeroteca