ensaio
Galicia
Fundou o Laboratorio de Formas do que saíron o Complexo Industrial Salgadelos e Ediciós do Castro

En memoria dun artista polifacético que cultivou tamén o teatro, a crítica e o ensaio

O artista galego no Laboratorio de Formas, en Santiago de Compostela, no ano 2008.
Redacción, Santiago - Isaac Díaz Pardo veu ao mundo en Santiago de Compostela no ano 1920. A súa educación estivo marcada pola estreita relación que seu pai, o pintor e escenógrafo Camilo Díaz Baliño, mantiña cos intelectuais galeguistas máis destacados da época (Otero Pedrayo, Castelao, Cabanillas, Vilar Ponte, Risco...).

Hemeroteca