embaixador

O noso embaixador honorario en Bos Aires

Dona Diáspora ten un amigo nacido na pequena aldea dos Martores [Valga-Pontevedra] que desembarcou no porto de Bos Aires o 26 de marzo de 1955. Eran os tempos nos que gobernaba na Arxentina o famoso xeneral Perón que fora quen ordeara a confiscación aos alemáns –logo da derrota do réxime nazi– do barco no que ía camiño do sur un mociño de 14 anos.

O noso embaixador honorario en Bos Aires

Dona Diáspora ten un amigo nacido na pequena aldea dos Martores [Valga-Pontevedra] que desembarcou no porto de Bos Aires o 26 de marzo de 1955. Eran os tempos nos que gobernaba na Arxentina o famoso xeneral Perón que fora quen ordeara a confiscación aos alemáns –logo da derrota do réxime nazi– do barco no que ía camiño do sur un mociño de 14 anos.

Hemeroteca