solidariedade
Galicia
Para recuperar construcciones afectadas por ciclones en el municipio de Boane

La Xunta firma un convenio con el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade para la reconstrucción de viviendas en Mozambique

Redacción, Santiago -

La Xunta firmó un convenio con el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade para la reconstrucción de viviendas en Mozambique. El objetivo es recuperar las construcciones afectadas por ciclones en el municipio de Boane y formar al personal técnico ante futuras crisis provocadas por el cambio climático.

As ‘jabas’ da solidariedade galega

Cando pensamos na emigración cubana estamos lembrando un pasado. Certamente que é recente pero non deixa de ser pasado. Non sucede o mesmo no Río da Prata onde aínda hai forte sentimento galego nos milleiros de herdeiros-netos desta fermosa terra chamada Galicia. Se falo así é porque a política de emigración que se faga non pode ser uniforme senón adaptada a cada realidade.

Hemeroteca