ouvear

Deixade xa de ouvear a Valle-Inclán

Chégabanme noticias, xa fai o seu tempo, dende a chamada Galicia territorial, de que seguíanse os prantos, cruxir de dentes e queixumes en contra do inmenso Valle-Inclán. ¿Con cal motivo? O de sempre. Se lle acusaba –só a ele– de non haber escrito en galego.

Hemeroteca