orixe
Galicia
El secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, pronunció un relatorio

El Centro Gallego de Lleida acoge la conferencia ‘A lingua galega desde a orixe do Camiño de Santiago aos nosos días’

Redacción, Lleida -

El secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, ofreció en la tarde-noche del viernes en el Centro Gallego de Lleida la conferencia ‘A lingua galega desde a orixe do Camiño de Santiago aos nosos días’. El secretario xeral invitó a los gallegos de Lleida “a seguir utilizando el gallego en la familia y en las reuniones con otros gallegos”.

Galicia
XOSé NEIRA VILAS, ESCRITOR GALEGO, ACABA DE PUBLICAR O LIBRO ‘SEMENTE GALEGA EN AMéRICA’

“A nosa emigración, como todas, é unha perda para o país de orixe e ganancia neta para o receptor”

12.Xosé Neira Vilas
O escritor Xosé Neira Vilas.
Redacción, Vigo -

América foi lugar de acollida de numerosos galegos emigrados que, gracias ao seu traballo e ao seu esforzo, contribuiron a mellorar as condicións de vida no estranxeiro. En memoria daqueles que un día destacaron polas súas aportacións en distintos campos do saber, Neira Vilas acaba de publicar o libro ‘Semente galega en América’, onde reivindica a semente creadora que estes galegos tiveron que desenvolver alá donde se lles ofrecían “todas as posibilidades”.

Hemeroteca