contricion

Contrición interrogativa

“Acaso así sería verdade a miña vidavir da profundidade e erguerme no infinitoenraigado no colo da terra tendo a frentecomo único astro no epicentro das tebras”.Antón A. de TaramancosCousa rara, compañeiros, e mais abraiante ista de ter que xustificarmos por seren fillos da emigración… Parez unha mácula.

Hemeroteca