prata

Opinión

Volvemos ao Río da Prata

Dona Diáspora está triste e aos seus anos as vellas feridas mal curadas producen fortes estragos nun corpo afectado por máis dun século de morriña emigrante.
Opinión

Dona Diáspora no Río da Prata

A nosa sempre disposta dona Diáspora asistirá a unha serie de celebracións que en Bos Aires e Montevideo lembrarán ao Día das Letras Galegas. Aínda que leva…
Opinión

Dona Diáspora nas beiras do Prata

Cando se trata de cumprir cun compromiso de identidade alí teremos sempre a voz e a man solidaria de dona Diáspora. Neste mes e logo de berrar en Santiago de Compostela o luns 17 foise…