perdido

Opinión

Don Voto Perdido busca refuxio

Don Luís Seoane anda camiñando sen acougo. Vai comentando co seu compañeiro Lorenzo Varela que a sesión do Senado na que se derogou o dereito a votar nas eleccións…