uruguaio

Opinión

Unha carta para o presidente uruguaio

Sr. Mujica CordanoPresidente da República Oriental do UruguaiMoi prezado don Xosé:Antes de pídolle desculpas pola utilización dunha vía non protocolaria para…