tolemia

Opinión

Do todo á nada (A tolemia do voto emigrante)

Non sei se entendín ben as notas de prensa pero en Madrid unha subcomisión parlamentaria está estudando a reforma do voto electoral dos chamados residentes ausentes. Digo que non…