sada

Carta aos amigos de Sada

Por quen empezas cando tes que falar dos bós amigos, neste caso dos de Sada, nesa mariña doce, salferida de pobos e vilas engaiolantes? Quizaves che apreman as verbas do vello poeta andalusí: “Quen ten moitos amigos non pode prescindir de ningún deles”… Logo, comezarei polo mestre Paco Pita, lembrando o primeiro contacto, hai xa meses, para participaren na homenaxe aos Irmáns Suárez Picallo… Este home sinxelo, activo e

Hemeroteca