forza

Forza Centro Galego de Bos Aires!

Dona Diáspora leva 105 anos –desde o dous de maio de 1907– celebrando a iniciativa do emigrante vigués Antonio Varela López [Socio nº 1] de convocar unha reunión no seu domicilio da rúa Alsina 946 onde tiña o seu establecemento comercial. Alí tivo lugar a sinatura da Acta Fundacional do Centro Galego de Bos Aires.

Forza Uruguai!

A nosa vella dona Diáspora está sendo contaxiada polos berros dos seareiros que comentan polos bares e tabernas as xogadas do equipo vermello. Aínda que por orixe as súas cores son as azuis e brancas da bandeira galega tamén leva no seu corazón outras dúas camisetas. Son as da Arxentina e do Uruguai.

Hemeroteca