Cacheno

Arelan homes nova lus;
arela as ondas praias.
Degoran ventos albre e frol
e a terra pesa calada.
Eo peito agarda novo ar
e o courazón nova auga.
A vida dalle antergo amor
e o tempo cadeas manda.
Ren agardando está por ti
somente nai terra agarda.
O corpo terma o courazón
de repetir sua espranza.
E os montes morrense de amor
de Hourizontes de montañas.
Inda mais forte que o morrer
o azul da distancia engaña.
Espera sempre amante amor
días que traian mudanzas.
En ti i-en todo a vida está;
de ser tua amante cala.
Tórcense a i-alma por se ver;
nudos de dubidas hacha.
A femia a tua veira está;
o macho en ti beizo garda.
Estás pasando ou xa pasou
e a conscencia sigue crara.
Xa nadia cura a tua dôr
namentras tua vida manda.